חזרה לעמוד הקודם

Celeb-DF Dataset: A Large-Scale Challenging Dataset for DeepFake Forensics (2020)

Yuzen Li et al., Celeb-DF: A Large-Scale Challenging Dataset for DeepFake Forensics (CVPR paper, 2020)

מערך נתונים (dataset) הכולל 5,639 סרטוני זיוף עמוק (DeepFake) באיכות עיבוד גבוהה, לצורך אימון ושיפור מערכות בינה מלאכותית המשתמשות בטכניקות חישוביות לזיהוי זיוף עמוק.

קישור לסט הנתונים והסבר מתודולוגי על השימושים המחקריים בו.